เช็ก! ปริมาณ “แคลเซียม” ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

27 มิถุนายน 2567

คณะแพทยศาสตร์

“แคลเซียม” เป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ร่างกายนำมาใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน
อีกทั้งเพิ่มความหนาแน่นให้กระดูก การหดตัวของกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ
การแข็งตัวของเลือด การทำงานของระบบประสาทและช่วยกระตุ้นการทำงาน
ของเอนไซม์หลายชนิด


ปริมาณแคลเซียมที่ผู้ชายต้องการในแต่ละวัน
ช่วงอายุ 19-50 ปี : 1,000 มิลลิกรัม
ช่วงอายุ 51-70 ปี : 1,000 มิลลิกรัม
อายุมากกว่า 71 ปี : 1,200 มิลลิกรัม


ปริมาณแคลเซียมที่ผู้หญิงต้องการในแต่ละวัน
ช่วงอายุ 19-50 ปี : 1,000 มิลลิกรัม
ช่วงอายุ 51-70 ปี : 1,200 มิลลิกรัม
อายุมากกว่า 71 ปี : 1,200 มิลลิกรัม


ปริมาณแคลเซียมสูงสุดในแต่ละวันที่แนะนำไม่ควรเกิน 2,500 mg
สำหรับอายุ 19-50 ปี และไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม สำหรับอายุมากกว่า 51 ปี


ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ร่างกายขาดแคลเซียม
– รับประทานอาหารที่มีโปรตีน หรือเกลือโซเดียมมากเกินไป
– ทานมังสวิรัติ
– แพ้นมวัว
– ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบ
– ใช้สเตียรอยด์ระยะเวลานาน
– ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด มากกว่า 1 แก้ว ต่อวัน
– ดื่มกาแฟเกินขนาด มากกว่า 4 แก้ว ต่อวัน


ข้อมูลโดย : ผศ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่