เปิดบ้านต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. นำโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ผ่าน 5 ฐานกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ และเนื้อเยื่อจากตัวอย่างชิ้นเนื้ออวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ และกิจกรรมการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูพยาธิ ปรสิต ชนิดต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ทำความรู้จักและเรียนรู้กระบวนการจัดการ และดูแลรักษาสัตว์น้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ เรียนรู้การให้บริการ การจัดการคอกม้า และดูแลรักษาม้า ณ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ก่อนเดินทางกลับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 
แกลลอรี่