ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสาในโครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

15 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาจิตอาสาในโครงการ มช. จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่