ต้อนรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 7 Signatures Lanna Gastronomy Farm Trip Inspection

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึก แก่สมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 7 Signatures Lanna Gastronomy Farm Trip Inspection ที่ CMU FARM MAEHIA ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทกจ.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสมาคมฯ และชมรมฯภาคการท่องเที่ยวทุกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
แกลลอรี่