การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop

15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop วันพฤหัสบดี 5 - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ  คุ้มเสือแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ คุ้มเสือแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.vet.cmu.ac.th/CMUAH-BigCAT/ 


ไฟล์แนบ
แกลลอรี่