กิจกรรมปลูก Cherry Trees (ต้นกัลปพฤกษ์) อ่างเก็บน้ำตาดชมพู

29 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ให้การต้อนรับคณะจาก The Yamakata Newspaper Co Yamakata Boardcasting 8 Major Project ในโอกาสที่มาร่วมกิจกรรมปลูก Cherry Trees (ต้นกัลปพฤกษ์) โดยมีนาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีงาม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำตาดชมพู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่