มช. อัญเชิญ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

5 เมษายน 2567

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

            ในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมในขบวนแห่รถบุษบกพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประดิษฐานพระพุทธรูปบนบุษบกปราสาทแบบล้านนาที่ออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน เพื่อเชิดชูคุณค่าของงานหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน

          "ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา Maha Songkran World Water Festival"   เป็นการนำงานภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ มาใช้เป็นวัสดุหลักของส่วนประกอบสำคัญ เพื่อนำเสนอคุณค่าของงานช่างล้านนา เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ eco-green ซึ่งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นตัวบุษบกปราสาทประดิษฐานพระพุทธพิงคนคราภิมงคลเป็นหลัก ส่วนเครื่องสักการะประกอบอื่นๆ เช่น ฉัตร เครื่องสูง สุ่มดอก รวมไปถึงส่วนประดับตกแต่งต่างๆ ส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่สาน และประดับด้วยดอกไม้สด โทนสีม่วง เหลือง ส้ม เป็นสีหลักในการตกแต่งตัวรถ และมีพญานาค 2 ตัว คอยพ่นน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตรมะโรง ประกอบขนาบด้านข้างของตัวรถ พร้อมทั้งเทวดา 2 ตน สวมเครื่องทรงแบบล้านนา คอยรับน้ำสรงจากพุทธศาสนิกชน

          ส่วนล่างด้านข้างตัวรถทั้งสองด้านประดับรูปคติความเชื่อเรื่องนางสงกราต์ และขุนสังขานต์ ตกแต่งด้วยลวดลายจากหัตถกรรมจักสานและดอกไม้สด 

          หน้าตัวรถประดับป้ายข้อความ  “รถบุษบกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา Maha Songkran World Water Festival”

         เทศกาลปีใหม่เมือง ถือเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนศักราชใหม่ โดยชาวล้านนาเชื่อว่าปีใหม่ คือ ช่วงที่ขุนสังขานต์ หรือสุริยเทพเคลื่อนย้ายจากราศีมีนไปยังราศีเมษ เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ชาวล้านนาจึงนำน้ำส้มป่อยมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าออกไป รวมถึงการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อแสดงความเคารพในพระพุทธศาสนา และเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดี ด้วยการทำบุญสร้างกุศล

แกลลอรี่