งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย

18 กันยายน 2563

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่