นักวิจัย มช. อบรมป้องกันพิษแมงกะพรุนกล่อง สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว เกาะสมุย

4 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลงพื้นที่ชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จัดบรรยาย "การป้องกันและการปฐมพยาบาล พิษแมงกะพรุนกล่อง" กับตัวแทนโรงแรมบนเกาะสมุย 20 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง ของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ที่มา/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6971710

ข้อมูลโดย : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6971710