คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

7 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
.
เปิดรับสมัครบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานอื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแล้ว หัวหน้าส่วนงานที่สังกัดยินดีที่จะให้ตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/VPkYQ
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

แกลลอรี่