การประชุมร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Architecture and Urbanism, Bauhaus University, Weimar Germany กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวาท วัฒนากูล อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีวิจัย นวัตกรรม และยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ Professor Klaus Schmitz-Gielsdorf Faculty of Architecture and Urbanism Bauhaus University, Weimar เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Architecture and Urbanism, Bauhaus University, Weimar Germany กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่