บุคลากร CMUBS ร่วมเป็นหนึ่งในทัพนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาและรับฟังโอวาสจาก ผวจ.เชียงใหม่ เตรียมสู้ศึกกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”

21 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา บุคลากรสังกัดงานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทัพนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 170 คน เข้าร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาพร้อมรับฟังโอวาสจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานสนามกีฬากลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 22-28 เมษายนนี้ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่