รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ นายโกศล ตาลทอง นายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่มาประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ “พืชกระท่อมไทยแห่งภาคใต้โมเดล” โดยนายกสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย “การพัฒนาและวิจัยพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง” โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนภาคเกษตร” โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง ณ อาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น “ผู้นำด้านการสกัดสารมูลค่าสูงที่มีความบริสุทธิ์สูง” วางรากฐานเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการปลูก การดูแล การเพาะปลูก การแปรรูปพืชกระท่อม และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรพืชกระท่อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การผลิตสารสกัดพืชกระท่อมที่มีคุณภาพ และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของโรงงาน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่