การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฎิบัติการ

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยกลุ่มงานห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่มาผ่าน เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสำนักวิชา ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ 
แกลลอรี่