งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ CMUBS เดินหน้าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยปี 1 อย่างมีความสุขและประสบความเร็จตามเป้าหมายของการศึกษา

3 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยปี 1 อย่างมีความสุขและประสบความเร็จตามเป้าหมายของการศึกษา” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อชี้แนะแนวทาง สร้างทัศนคติที่ดี พร้อมเปิดมุมมองในการประพฤติปฏิบัติตนในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษาใหม่สู่การบรรลุเป้าผลสำเร็จแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้ร่วมรับฟังบรรยายจากอาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดและสื่อสาร และที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารสาธารณะคลับมาสเตอร์เชฟ (ประเทศไทย) ในหัวข้อ "เรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งอนาคตเพื่อความสำเร็จทางการศึกษาและการใช้ชีวิตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง" ก่อนร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สันทนาการ Walk Rally เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาปี 1 ในการร่วมกิจกรรมสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมถัดไป

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่