คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ EP๑๙๐๐๑ ภาควิชาเครื่องกล

9 ธันวาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP๑๙๐๐๐๑ อัตราค่าจ้างเดือน ๔๑,๐๐๐.-บาท
ซึ่งเป็นอัตราเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง ๓-๕ ปี ว่างอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 

---> คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่นี่