คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่ให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

7 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี และ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดย คุณเสกสรร ณรงค์ศร กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาและจัดทำพื้นที่ให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์ สนับสนุนการบริการตรวจรังสีวินิจฉัยขั้นสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสการตรวจรักษา การวินิจฉัย และการวางแผนรักษาสัตว์เลี้ยงให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการช่วยลดความกังวลให้กับเจ้าของสัตว์ป่วย และเป็นการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยให้มีชีวิตยืนยาว สุขภาพแข็งแรงตลอดช่วงอายุขัย ด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาทางคลินิกที่มีศักยภาพ โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=271 

แกลลอรี่