กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

24 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

 https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?fbclid=IwAR2_w0ccOp1B-xfemkft76P_KzWi4wlT_WzRWKOKfJk-zPi5Wv1adol73sw  

แกลลอรี่