ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

 
แกลลอรี่