ผู้บริหารคณะร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล : Read, Read, Read for Digital Life

24 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล : Read, Read, Read for Digital Life” จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน บริเวณลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

สำหรับงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 27 ได้มีการคัดสรรหนังสือและสิ่งพิมพ์คุณภาพมาจัดจำหน่วยกันในราคาพิเศษ บนพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.  

แกลลอรี่