ทีมนักศึกษา CMUBS ท็อปฟอร์มต่อเนื่อง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตัวแทนประเทศไทยสู่สายตานานาชาติในการแข่งขัน MBS Simulated Business Management Competition 2024

7 มิถุนายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความภูมิใจคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา CMUBS ทีม Joinjoy ตัวแทนประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงสู่สายตานานาชาติได้สำเร็จ โดยโชว์ฟอร์มต่อเนื่องคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวที MBS Simulated Business Management Competition 2024 เอาชนะคู่แข่งจากนานาประเทศจำนวนกว่า 30 ทีม ในการแข่งขันธุรกิจจำลอง ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ทีม Joinjoy จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ร่วมกับทีม No Idea จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม TestD จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการร่วมแข่งขันดังกล่าว โดยทีม Joinjoy มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วย นายเจริญทรัพย์ เหลืองทองเจริญ (ผู้นำทีม) นายศกานต์ ยอดนวลดี นางสาวปิยะฉัตร ลาภบุญเรือง และนางสาวปุญชิดา ศิริเมธากร

ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวของทีม Joinjoy ยังมีคณาจารย์ผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญของคณะอีก 3 ท่าน อย่าง รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ และอาจารย์ ดร.อธิชา แขวงโสภา ที่คอยให้คำปรึกษาและเร่งศักยภาพของนักศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจนสามารถก้าวสู่ชัยชนะจากการแข่งขันดังกล่าวได้สำเร็จ ซึ่งการมีคณาจารย์ บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ในคณะฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักศึกษาของคณะฯ สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจกลับมาได้

สำหรับการแข่งขัน MBS Simulated Business Management Competition 2024 เป็นเวทีต่อเนื่องจาก MBS Membership Engagement Tournament ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการแข่งขันด้านบริหารจัดการธุรกิจ (ระดับนานาชาติ) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ เทคนิคการตลาด มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถช่วยพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามธุรกิจจริงได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่