พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

6 กรกฎาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นายสุรัตน์ชัย มาทัน พนักงานปฏิบัติงาน ผู้แทนส่วนงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่