คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน

22 สิงหาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการจุดประกายและสร้าง Inspiration ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการทำงานและได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริง รวมถึงทำความรู้จักข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 17 ส.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs18082022/
แกลลอรี่