ร่วมยินดีกับศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รุ่น 10 คุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่เบเวอเรช ในโอกาสรับรางวัล TPA Top Performance Awards 2023

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 มกราคม 2566 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ CMUBS และประธานโครงการ Ex-M.B.A. ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด (เครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) ศิษย์เก่า Ex-M.B.A. รุ่น 10 ณ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด เนื่องในโอกาสรับรางวัล TPA Top Performance Award ปี 2023 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในงาน TPA 50th Anniversary เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่