คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขยายเวลารับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี”

9 ตุลาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

      คณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขยายเวลารับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี” ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ดูแลทางด้านงานประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ทั้งนี้หากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีต่อไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

ลิงค์รับสมัคร คลิก