ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

23 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย H.E. Mr. Kinzang Dorji ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่