ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาวุโสที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

17 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561


ภาพจาก สกว.
อ่านข่าวเพิ่มเติม โดย สกว >> https://www.trf.or.th
แกลลอรี่