ร่วมเก็บประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ 3 สถานีเกษตรที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ 55 ปี เกษตร มช.

10 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ร่วมเก็บประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ 3 สถานีเกษตรที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ 55 ปี เกษตร มช. เราช่วยผลักดันองค์ความรู้และพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง สู่ความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย (ดำรง ติยวลีย์ อุทิศ) เรียนเกษตรที่สูงต้องที่นี่เท่านั้น เกษตร มช.

https://fb.watch/cVY2m5ih4L/
แกลลอรี่