เยี่ยมศูนย์ประสานงาน มช. และให้กำลังใจทัพนักกีฬาสู้ศึก “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

22 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
แกลลอรี่