อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

5 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและวิลดากลิปตินต่อการบาดเจ็บ ของหัวใจจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนู ที่ตัดอัณฑะร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. 
แกลลอรี่