ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิด - ปิดประตูทางเข้า - ออก ของอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
( มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป )

1. ประตูหน้าอาคารสุจิณโณ เปิดทุกวัน เวลา 06:00-18:00 น.
2. ประตูห้องน้ำเกลือเปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
3. ประตูห้องฉุกเฉิน เปิดให้ผ่านได้เฉพาะช่วงเวลา 00.30 - 06.00 น.(ช่วงเวลาอื่นเปิดให้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ที่ทำงานห้องฉุกเฉินผ่าน)
4. ประตูห้องเบอร์ 2 (บริเวณ One day chemo) เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชม.
5. ประตูห้องเบอร์ 11 (ข้างห้องเจาะเลือด) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
6. ประตูอาคารเฉลิมพระบารมี เปิดเฉพาะวันทำการ เวลา 06.00-18.00 น.
7. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านพระเจ้าทันใจ) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-00.30 น.
8. ประตูตึกศรีพัฒน์ (ด้านคณะเทคนิคการแพทย์) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
9. ประตูตึกสุจิณโณ ชั้น 2 (เชื่อม skywalk) เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่