ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและสนใจเข้าฟังหลักสูตรการเรียนการสอร ร่วมถึงการเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยมี อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรวิทยาลัยฯ พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างโมเดล 3D Printing และการจัดการแข่งขันกีฬา E-sport วันที่ 8 กันยายน 2565
แกลลอรี่