ภาควิชาชีววิทยาและกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกันจัดการงานดนตรี อู่แก้วกังวาน เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนอู่แก้ว-นพรัตน์ ประกอบไวทยกิจ สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

14 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

       ภาควิชาชีววิทยา และกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดงานดนตรี "อู่แก้วกังวาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสมทบทุนเข้า "กองทุนอู่แก้ว-นพรัตน์ ประกอบไวทยกิจ" เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากวงดนตรีขับร้องประสานเสียง CMU Choir และวงดนตรี CMU Chamber Orchestra มาร่วมแสดง

ผู้สนใจร่วมสนับสนุนการจัดงาน ร่วมบริจาคสมทบกองทุนฯ และเข้าร่วมงาน
สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน POSTER ดังแนบ


แกลลอรี่