ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

8 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ รองประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสที่มาประชุมปรึกษาหารือด้านการบริหารงานและการพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนของมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่