วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

22 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา  อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้ร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างไทย – จีน ทั้งในด้านการศึกษา การค้าข้ามพรมแดน และการขนส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วางแผนจัดขึ้นร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย
แกลลอรี่