ประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตร มช. มินิมาราธอน 2564 AGGIE CMU RUN 2021 Virtual Run

23 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตร มช. มินิมาราธอน 2564 AGGIE CMU RUN 2021 Virtual Run เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มช

แกลลอรี่