ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

30 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ข้อมูลโดย : www.eqd.cmu.ac.th