ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศร่าง แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย

5 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและอุทิศร่าง แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัยร อดีตอาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมารดา ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่