รับมอบทุนการศึกษา "มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร"

5 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบทุนการศึกษา "มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร" จากคุณภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิชจำกัด เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุม บริษัทนิยมพานิช จำกัด วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่