อุทยานวิทย์ฯ เปิดพื้นที่จัดงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN

29 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสที่มาเป็นประธานในโครงการ Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN โดยมี ดร.กิตติ สัจจานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โครงการ Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารระดับเมืองด้วยดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาและการเสวนา การจัดแสงนิทรรศการจากองค์กรต่างๆ กิจกรรมการจับค่ธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

NSP ร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน
 
แกลลอรี่