คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น

4 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ เขื่อนนิล อาจารย์ประจำภาคกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับอาจารย์ Associate Prof. Dr.Tomoaki Asano และนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 Ms. Ai Sasaki และ Ms. Sawako Izumi จาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติทางคลินิกในสาขากิจกรรมบำบัด ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.
แกลลอรี่