รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน) ตำแหน่งเลขที่ EP080006

20 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาพืชสวน) ตำแหน่งเลขที่ EP080006
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกรายละเอียดในระบบรับสมัครงานออนไลน์

https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/  (หลังจากสมัครผ่านระบบรรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) หรือ E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (หลังจากส่ง E – Mail การสมัครแล้วจะมีการตอบรับทาง E- Mail จากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับ E – Mail แล้วจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์) ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

แกลลอรี่