พิธีอัญเชิญและเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 6

13 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัลชนะเลิศการวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 6 The 6th CMU - CHIANG MAI MARATHON โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นพิธีศาลาธรรม และนักวิ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชาย และรางวัลชนะเลิศประเภทหญิง เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักวิ่ง ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่