คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก แขนงวิชา อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก จำนวน 5 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2565

ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.grad.cmu.ac.th


อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่

https://drive.google.com/.../1KcMClsgQeTtEXTHdbIYvT3.../view

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)

คุณอมรรัตน์ ขัติยศ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

โทร.053 948 009 amornrat.k@cmu.ac.th


ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-pr.php?id=42 

แกลลอรี่