ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันครบรอบ 10 ปี ชกว. มช.

26 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์

             ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ชกว. มช. นำโดย รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จัดงานวันครบรอบ 10 ปี ชกว. มช. "วันชื่นชุมนุม ชกว. มช." โดยมี ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เกษียณอายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะ สังสรรค์ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ ร่วมกัน และเพื่อสานความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกชมรมฯ และคณะฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานสนามหญ้า อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่