ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต ในนามตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Agri for Well Being” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน
แกลลอรี่