คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6

11 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธานเปิดงาน ณ ฟาร์ม 907 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในงานนี้ด้วย
#เกษตรมช
แกลลอรี่