พบปะพูดคุยกับ ผู้นำชุมชนบ้านนาเม็ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ไร่ ที่บ้านนาเม็ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

7 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาชมรมอาสา เข้าพบปะพูดคุยกับ ผู้นำชุมชนบ้านนาเม็ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ไร่ ที่บ้านนาเม็ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่