ภาควิชาชีววิทยาและกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์จัดงานดนตรี อู่แก้วกังวาน เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนอู่แก้ว-นพรัตน์ ประกอบไวทยกิจ สำหรับเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

22 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

                 ภาควิชาชีววิทยา และกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดงานดนตรี "อู่แก้วกังวาน" เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนอู่แก้ว-นพรัตน์ ประกอบไวทยกิจ" เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30-20.00 น. ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากวงดนตรีขับร้องประสานเสียง CMU Choir และวงดนตรี CMU Chamber Orchestra มาร่วมแสดง
แกลลอรี่