คณะผู้บริหารและคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

15 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี ได้นำคณะผู้บริหารและคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเยี่ยมชมโครงการวิจัยไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล นำเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.-17.00 น.
แกลลอรี่